Rodzaje spółek handlowych

Rodzaje spółek handlowych

Kodeks Spółek Handlowych określa rodzaje spółek handlowych. Jest ich 6 i od czerwca 2019 roku pojawi się nowy typ spółki w postaci prosta spółka akcyjna. Kodeks cywilny umożliwia także zakładania innego typu spółki – Spółki cywilnej. W dzisiejszym artykule postaramy się przeanalizować wady i zalety związane z prowadzeniem działalności w ramach każdej z nich.

Spółki osobowe

Spółki o charakterze osobowym, to takie gdzie głównym elementem decydującym o powstaniu spółki i jej trwaniu są wspólnicy. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych gdzie majątek spółki jest elementem nadrzędnym natomiast, wspólnicy zmieniają się na przestrzeni czasu. Do spółek Osobowych zaliczamy:

  • spółka cywilna,
  • jawna,
  • partnerska,
  • komandytowa,

Spółka cywilna

blank

Spółka cywilna jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Pomimo że nie jest spółką handlową opiszemy ją tutaj. Jest jedną z najprostszych spółek. Reguluje ona stosunki cywilnoprawne pomiędzy wspólnikami oraz osobami trzecimi zawierającymi umowy ze spółką. Specyfiką tej spółki jest solidarna odpowiedzialność za zobowiązania wspólników. Jest to spółka przeznaczona dla osób darzących siebie wzajemnym zaufaniem. Za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki także drugi wspólnik.

Spółka Jawna

Spółka jawna pod wieloma względami przypomina spółkę cywilną. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki zawarte przez innych wspólników. Charakterystyczne jest dla niej to, że musi zostać zawiązana w formie potwierdzonej notarialnie. Dodatkowo w nazwie musi zostać ujawniona przynajmniej jedna osoba. Kolejnym zabezpieczeniem jest fakt, że wierzyciele pierwotnie muszą przeprowadzić egzekucję z majątku spółki. Majątek prywatny wspólników nie zlewa się z majątkiem spółki. Dopiero po nieskutecznej egzekucji można domagać się spełnienia zobowiązań przez wspólników.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody. Pozwala ona zbudować wspólny majątek spółki oraz określić i ograniczyć wzajemną odpowiedzialność wspólników. Spółka w swojej nazwie musi się posługiwać określeniem “i partnerzy” lub “i partner”. Specyfiką spółki partnerskiej jest solidarna odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z działalności spółki, a nie indywidualne działalności zawodowej partnerów. Doskonale się nadaje dla prawników lub lekarzy, którzy ponoszą odpowiedzialność za błędy w sztuce.

Spółka Komandytowa

Spółka komandytowa to specyficzna spółka osobowa gdzie odmiennie kształtuje się odpowiedzialność części wspólników. W spółce występują dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim majątkiem. W przypadku komandytariuszy odpowiedzialność ta jest ograniczona do określonej w umowie spółki kwoty. Spółka komandytowa jest doskonała dla osób pragnących zbudować spółkę gdzie jest silna pozycja jednego ze wspólników. Inne rodzaje spółek handlowych nie posiadają takich cech jak spółka komandytowa. Wyjątkiem jest tutaj spółka komandytowo akcyjna.

Spółki Kapitałowe

Spółki kapitałowe to takie, gdzie głównym elementem mającym wpływ na powstanie i działanie spółki ma element kapitałowy. Istnieje w nich możliwość łatwego zmieniania wspólników oraz zwiększenia kapitału spółki. Są to spółki które świetnie nadają się do projektów kapitałochłonnych. Możliwość tworzenia nowych akcji lub udziałów pozwala w łatwy sposób powiększyć grono wspólników w zamian za zastrzyk finansowy. Pieniądze w ten sposób zainwestowane w spółki można łatwo odzyskać poprzez sprzedaż udziałów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znana też pod skrótem spółka z o.o. świetnie nadaje się do prowadzenia inwestycji kapitałowych w relatywnie zamkniętym gronie. Dzięki temu mamy możliwość szybkiego zebrania kapitału potrzebnego na realizację projektu. Spółka jasno określa relacje panujące pomiędzy wspólnikami oraz spółką. Co więcej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, dzięki czemu łatwo jest pozyskać nowych wspólników w przyszłości.

Spółka Akcyjna

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa pozwalająca na łatwe pozyskiwanie kapitału poprzez emisję nowych akcji. Jej charakter osobowy jest ograniczony do minimum. Akcjonariusze nie muszą się nawet znać. Nabywanie i zbywania akcji jest uproszczone i nie wymaga wiedzy pozostałych akcjonariuszy na ten temat. Pozwala ona na budowę dużego zaplecza kapitałowego poprzez pozyskanie pieniędzy od bliżej nieokreślonej grupy ludzi. Ostatecznym celem spółki kapitałowej jest finansowanie największych projektów kapitałowych.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to spółka akcyjna w minimalnej formie prawnej. Może być założona z kapitałem zakładowym w wysokości jednego złotego. jej celem jest pozyskiwanie kolejnych inwestorów w trakcie. Ma ona na celu umożliwić przedsiębiorstwom z branży innowacyjnej szybkie działanie w zakresie pozyskiwania kapitału bez zbędnych formalności. Przepisy pozwalające zakładać prostą spółkę akcyjną wchodzą w życie z czerwcem 2019 r.

Rodzaje spółek handlowych

blank

Jak widzicie istnieje bardzo dużo rodzajów spółek handlowych i każda z nich ma na celu zaspokajać oddzielne potrzeby biznesowe. Wybór należy do was. Decydując się na jedną formę spółki nie jesteście do niej zobowiązani przez cały czas prowadzenia działalności. Możecie dokonać przekształcenia jej w inną w momencie kiedy obecna forma przestanie spełniać wasze wymagania.

Nakłaniamy was też do odwiedzin stron naszych partnerów. Znajdziecie tam bardzo dużo informacji na temat spółek oraz handlu spółkami.

www.gotowespolki.net

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.com

www.businesshubpoland.com

www.sprzedazspolek.com

www.sprzedazspolki.org

Dodaj komentarz

Open chat
Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code
Hej! Masz pytania?
Bardzo chętnie odpowiemy!