Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych jest jednym z podstawowych sposobów opodatkowania wybieranych przez początkujących przedsiębiorców. Jest zdecydowanie bardziej korzystne dla osób zaczynających działalność gospodarczą ponieważ w pierwszym okresie (24 miesiące) płacą oni ulgową stawkę ZUS, a podatki które rozliczają mieszczą się w skali progresywnej. Większość przedsiębiorców w pierwszym okresie nie osiąga dochodów powyżej 85 528 zł. Więc mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Skala podatkowa wynosi tutaj 18% i 32% w zależności od dochodu podatnika. Wynika to z art. 27 ustawy o PIT.

W przypadku kiedy przekroczysz kwotę dochodu powyżej 85 528 zł stopa opodatkowania wzrasta do 32%. Pamiętaj o tym ponieważ w przypadku dobrego roku finansowego zapłacisz prawie dwukrotność opodatkowania należnego do Urzędu Skarbowego.

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych polega na kumulacji dochodów z działalności gospodarczej i połączeniu ich z dochodami z innych źródeł. Tak złożoną sumę pomniejszasz o przysługujące ci ulgi od dochodu – np przekazane darowizny oraz ulgi od podatku – np. ulga rodzinna lub koszty kwalifikowane.

blank

Kwota wolna od podatku

Kolejna ważna informacja to sytuacja kiedy twoje dochody nie przekraczają 8000 zł to jesteś zwolniony z zapłaty podatku. Wynika to z wysokości kwoty wolnej od podatku. Pamiętaj że brak obowiązku zapłaty podatku nie oznacza zniknięcia obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Ulgi Podatkowe

W przypadku rozliczenia PIT na zasadach ogólnych podatnikowi przysługuje możliwość skorzystania z szeregu ulg podatkowych:

 • IKZE (konto emerytalne) – możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wpłaconą do IKZE ale maksymalnie do 5115,6 zł
 • ulga na badania i rozwój, można pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 30% – 50% kosztów poniesionych na badania i rozwój,
 • składki ZUS, możliwość odliczenia od dochodu składek ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń zasądzonych lub uznanych przez administrację podatkową,
 • ulga rehabilitacyjna na leki oraz sprzęt rehabilitacyjny, możliwość odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na cele rehabilitacyjne w wypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ulga na samochód w wypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, maksymalnie do 2280 zł.,
 • pomniejszenie dochodu o kwotę darowizn dokonanych na rzecz organizacji kultu religijnego lub organizacji społecznych, maksymalnie do 6% otrzymanego dochodu,
 • potwierdzenie stacji krwiodawstwa zezwala na odliczenie do 6% otrzymanego dochodu,
 • wydatki ponoszone za internet w kwocie maksymalnie do 760 zł.,

Rozliczanie strat

Przedsiębiorca ma także prawo odliczenia strat z poprzednich lat. Jeśli przedsiębiorca posiadał stratę w poprzednim roku ma on możliwość odliczenia od kwoty dochodu maksymalnie 50% straty z poprzedniego roku. Innymi słowy:

Jeśli w 2016 roku przedsiębiorca poniósł stratę w wysokości 10 000 zł. A w roku 2017 uzyskał dochód w wysokości 20 000 zł to kwota dochodu, która będzie podlegała opodatkowaniu będzie wynosiła 15 000 zł. Czyli 20 000 <2017> – ( 50% z 10 000 <2016> ) = 20 000 – 5 000 = 15 000.

50% straty z poprzednich lat może być wykorzystane przez następne 4 lata prowadzenia działalności.

blank

Sposób obliczania podatku

Sposób obliczania podatku na zasadach ogólnych można przedstawić w ten sposób.

 • dochód z działalności gospodarczej = przychody z działalności gospodarczej – koszty poniesione w celu uzyskania tych przychodów
 • dochód roczny = dochód z działalności gospodarczej + dochody z innych źródeł
 • podstawa obliczenia podatku = dochód roczny – składka ZUS – pełen pakiet ulg od dochodu
 • podatek = podstawa obliczenia podatku x stawka podatkowa (18% lub 32%)
 • PIT roczny (ostateczny dług podatkowy) = podatek – składka NFZ – inne ulgi od podatku

Jeśli jesteście zainteresowanie innymi artykułami na temat prowadzenia działalności gospodarczej koniecznie otwórzcie ten link. Tutaj znajdują się artykuły z bloga na temat działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Open chat
Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code
Hej! Masz pytania?
Bardzo chętnie odpowiemy!