Jak założyć działalność gospodarczą?

Wielu z was myśli nad założenie działalności gospodarczej. Założenie działalności gospodarczej to pierwszy krok do kariery biznesowej. Nawet najwięksi milionerzy zaczynali od czegoś małego. Jeśli nie wiecie jednak jak to zrobić pomożemy wam w tym i wyjaśnimy wszystko krok po korku.

Najprostszym sposobem rozpoczęcie działalności gospodarczej jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zalety wynikające z prowadzenia działalności w tej formie prawnej to:

 • brak konieczności posiadania kapitału zakładowego,
 • brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości,
 • możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, dotyczy to wypadku kiedy obroty firmy nie przekroczą 1 200 000 euro
 • ulgowa stawka ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności,
 • możliwość ubiegania się o dotacje unijne oraz dotację z PUP na założenie działalności,

Niestety w przypadku tej formy prawnej wskazuje się też na pewnego rodzaju niedogodności:

 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy,
 • tak prowadzonej firmy nie można sprzedać w taki sam sposób jak spółkę handlową. Przedmiotem sprzedaży może być majątek firmy,
 • konieczność opłacania ZUS niezależnie czy firma przynosi dochody czy nie,

Aby dokonać założenia działalności trzeba poprawnie złożyć formularz CEIDG-1. Można go znaleźć pod tym adresem WWW. Znajduje się tam kreator wniosku oraz formularz. W przypadku kiedy zakładają Państwo działalność po raz pierwszy polecamy skorzystać z kreatora, który krok po kroku powie co należy wypełnić w wybranym polu. Jeśli już wiecie jak to zrobić można wypełnić formularz online w całości. Wzór formularza CEIDG-1 w formacie pdf możecie znaleźć też tutaj.

Omówimy teraz wybrane elementy wniosku tak abyście wiedzieli co należy zaznaczyć w poszczególnych rubrykach.

03.4 – NIP

Jeśli posiadacie numer NIP to należy go podać. Numer NIP to numer identyfikacji podatkowej. Jest to podstawowy numer identyfikujący podatnika w urzędzie. Jesli nie posiadacie numeru nip zaznaczyć odpowiednie pole. ZOstanie on wam przydzielony podczas rejestracji wniosku.

03.5 – REGON

Jeśli pierwszy raz zakładają działalność gospodarczą to nie posiadacie jeszcze numeru REGON. Nazwa REGON to akronim REjestr GOspodarki Narodowej. Dzięki temu urzędy i instytucje państwowe identyfikują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku wniosku składanego po raz pierwszy zostanie wam przydzielony nowy numer.

04 i 05 – Adres zamieszkania i adres zameldowania

Zazwyczaj większość przedsiębiorców posiada ten sam adres zamieszkania i zameldowania. Jeśli z jakiegoś powodu jednak jest inaczej Pamiętajcie żeby nie popełnić błędu i nie podać takiego adresu zameldowania gdzie nikt nie będzie odbierał korespondencji. Oczywiście możecie tutaj też posłużyć się adresem wirtualnym do czego serdecznie was namawiamy. Korzyści wynikające z tego opisywaliśmy już wcześniej tutaj.

!!! Pamiętajcie że obowiązek meldunkowy NIE JEST ZNIESIONY tak jak początkowo to sugerowano. w 2018 r. nadal konieczne jest posiadanie adresu zameldowania. Więcej na ten temat możecie znaleźć tutaj.

06.03 Rodzaje działalności gospodarczej według PKD

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności to system mający na celu ułatwić rozpoznanie jakiego rodzaju działalność gospodarczą jest prowadzona przez dany podmiot. Wybierając rodzaje działalności gospodarczej sugerujemy możliwie najszersze definiowanie działalności. Pod tym adresem www znajdziecie listę kodów.

10.2 – Adres do doręczeń

Tutaj jest mowa o adresie do korespondencji dla firmy jako podmiotu działalności gospodarczej. Po raz kolejny sugerujemy tutaj skorzystać z usługi wirtualnego biura która bardzo może wam ułatwić prowadzenie działalności. Więcej TUTAJ!

 1. Dane dla KRUS

Tutaj wypełniają dane osoby które podlegają odrębnemu systemowi ubezpieczeń społecznych KRUS.

 1. Aktualny naczelnik urzędu skarbowego

Nie chodzi tutaj o wymienienie osoby z imienia i nazwiska tylko o funkcję. Np. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Górczyn

 1. Dodatkowe załączniki

To dodatkowe dokumenty, dzięki którym uzupełnimy informacje w systemie.

 • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywanej działalności;
 • CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa;
 • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych;
 • CEIDG-RD – rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej;
 • CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych;
 • CEIDG-POPR – formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

Wzory tych dokumentów możecie pobrać tutaj.

!!! UWAGA !!!

Od marca 2018 roku można prowadzić działalność gospodarczą na uproszczonych zasadach w postaci – działalności nierejestrowanej. Trzeba oczywiście spełnić pewnego rodzaju warunki:

 1. Mogą ją założyć osoby, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Dotyczy to działalności gospodarczej na zwykłych zasadach oraz spółki cywilnej. Równocześnie nie można być wspólnikiem w spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie można być członkiem zarządu spółki.
 2. Nie można prowadzić działalności reglamentowanej, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji.
 3. Miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (na rok 2018 kwota ta wynosi 1050 zł).
 4. Działalność musi być prowadzona samodzielnie tak, aby przychód nie był podzielony pomiędzy dwie osoby.

Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. W przypadku działalności rejestrowanej nie ma konieczności posiadania REGON-u, NIP-u i co najważniejsze nie ma konieczności zapłaty ZUS.

Zarządzanie social media

Zarządzanie social media

Zarządzanie social media to w obecnych warunkach absolutna konieczność każdej firmy, która chce zwiększyć swoją widoczność w internecie. Z tego powodu chcemy wam polecić pewne narzędzie z którego możecie korzystać podczas promowania swojego biznesu w sieci.

Hoot Suite

To jedna z najbardziej popularnych platform służących do zarządzania social media. Przy pomocy tej platformy możecie zarzadzać profilami na facebook, twitter, google+, linkedin, youtube oraz instagram. Oferuje ona możliwość publikowania postów do wszystkich platform równocześnie oraz z opóźnieniem. Ułatwia to prowadzenie wielu profili na raz oraz pozwala na publikowanie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Jeśli zależy wam na dostępie do dużej ilości platform równocześnie to jest to dla was wymarzone narzędzie.

Inkubacja biznesu i inkubatory

Inkubacja biznesu

Inkubacja biznesu staje się coraz powszechniejszym sposobem na budowę startupów. Dzięki inkubacji biznesowej małe firmy mają możliwość uczestniczenia w życiu gospodarczym bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów związanych startem biznesu na normalnych zasadach. Inkubacja jest procesem wstępnym do działania firmy. Dzielimy ją na 3 charakterystyczne etapy: preinkubacja, inkubacja, akceleracja.

Ikubatory są bardzo popularną metodą rozwoju innowacyjnej gospodarki i są wspierane przez rząd. Możecie znaleźć wiele informacji na ten temat w internecie na stronach rządowych.

Poznański Inkubator Biznesu – Link2Incube.com

Preinkubacja:

Charakterystycznym elementem preinkubacji jest przygotowanie prototypu usługi lub produktu. Podczas preinkubacji dokonuje się analizy otoczenia prawnego oraz biznesowego przyszłego przedsiębiorstwa. Wstępnie dokonuje się także ochrony patentowej oraz znaków towarowych mających na celu zabezpieczenie wszelkich własności prawnych oraz intelektualnych firmy. Tego typu działania są bardzo istotne z perspektywy pozyskania kapitału firmy. Inwestorzy zdecydowanie chętniej inwestują w firmy, o solidnej podstawie. Już tak małe działanie w znaczący sposób wpływa na prawdopodobieństwo pozyskania seed capital. W tym okresie największa część prac jest jednak skoncentrowana na budowie prototypu, który stanowi podstawę do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Prototyp jest o tyle istotny ponieważ odpowiada za sukces w zakresie pozyskania prawdziwego inwestora. Większość inwestorów w znacznej mierze przed podjęciem decyzji jest zainteresowane zobaczeniem MVP (minimum viable product), a bez wersji demonstracyjnej bardzo często nie ma ochoty z nikim rozmawiać na jakikolwiek temat. Prototyp jest także istotny ze względu na możliwość upublicznienia usługi w internecie. W wielu przypadkach początkowe założenia biznesowe okazują się mylne i weryfikujący je rynek wskazuje na konieczność zmiany produktu lub usługi do innej postaci. Dostosowanie się do rynku, a nie ślepe podążanie za pierwotnymi założeniami  jest kluczem do sukcesu firmy.

Inkubacja:

Inkubacja to okres pierwotnego wzrostu przedsiębiorstwa oraz dostarczenie pierwszej w pełni działającej wersji produktu. Oznacza to konieczność pozyskania pierwszych klientów oraz budowy marki na wybranym rynku. Połączone jest to także z działaniami marketingowymi, które służa do promocji biznesu tak aby zbudować pasywne kanały pozyskiwania klientów. W tym okresie następuje także budowa zalążku działu sprzedaży oraz działu marketingowego. Mają one na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do skalowania w przyszłości. Zabezpieczają one także możliwość pozyskiwania klientów, którzy są stałym źródłem przychodów dla twojej firmy.

W okresie inkubacji następuje przedstawienie firmy większemu gronu inwestorów w celu pozyskania pierwszej rundy finansowania. W wypadku kiedy przedsiębiorcy pozyskują pierwotne finansowanie mówimy tutaj już o funduszach umożliwiających rozwój przez okres przynajmniej 1 roku oraz zatrudnienia kadry pozwalającej na rozbudowę biznesu na dodatkowe rynki oraz w innych niż dotychczasowe segmentach sprzedaży. Jest to bardzo istotne jeśli chcemy przekształcić firmę w duże przedsiębiorstwo. Dla inwestorów jest to sygnał, że produkt jest sprawdzony oraz, że istnieje możliwość skalowania działalności firmy na nowe rynki. W wielu przypadkach jest to być albo nie być w zakresie przekształcenia firmy z małego przedsiębiorstwa w firmę, która może pozyskać publiczne finansowanie.

Akceleracja:

Akceleracja jest najbardziej agresywnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa. Oznacza ona duży nacisk na sprzedaż oraz zwiększenie obrotów firmy. Jeśli podczas akceleracji firma pozyskuje nowych klientów oraz nowe segmenty na rynku kontynuuje się z rozwojem nowych linii produktów i usług, które są komplementarne do trzonu usług/produktów firmy. W przypadku jeśli na rynku nie istnieją duże bariery wejścia na rynek firma może spotkać się z konkurencją, oferującą wtórniki o mniejszej ilości funkcji po niższej cenie. Jest to okres kiedy firma musi wyrobić swoją markę i doprowadzić do dominacji w danym segmencie sprzedaży.

Akceleracja jest także związana z pozyskiwaniem nowego kapitału dla firmy, ale w tym wypadku nie jesteśmy już ograniczeni do finansowania przez inwestorów. Przedsiębiorstwo z duża ilościa klientów i solidnymi obrotami ma możliwość finansowania się kredytami oraz emisją obligacji, która na tym okresie może być bardziej korzystna dla właścicieli. W wielu przypadkach finansowanie długiem okazuje się być tańsze niż w innych przypadkach oraz zwiększa ilość zarobionych pieniędzy podczas emisji publicznej. Większość firm publicznych posiada określone zadłużenie. Inwestorzy w tym okresie zazwyczaj płacą większe transze pieniędzy za duże pakiety, ale równocześnie liczą się z mniejszym zwrotem z kapitału ponieważ firma jest już mniej ryzykowna niż poprzednio.

Cele inkubacji:

Inkubacja jest procesem mającym na celu zmniejszenie ryzyka niepowodzenia biznesu. Obniża ona ryzyko pod względem finansowym ponieważ ułatwia pozyskanie finansowania oraz ogranicza koszty jakie musi ponieść firma podczas startu (podatki, opłaty związane z licencjami, opłata za ubezpieczenie społeczne). Ograniczono także ryzyko niepowodzenia pod względem operacyjnym. Wielu młodych przedsiębiorców nie miało możliwości zapoznać się ze sposobami zarządzania oraz organizacji pracy. Doradztwo w tym zakresie bardzo ułatwia pracę i powoduje, że firma już od początku jest zarządzana jak przedsiębiorstw z jasno ustalonymi procesami. Ogranicza także ryzyko prawne. Inkubatory oferują także w wielu wypadkach pozyskanie darmowych porad prawnych u doświadczonych prawników, którzy normalnie są niedostępni dla pojedynczej firmy ponieważ przekracza to ich możliwości finansowe.

Koniecznie sprawdźcie nasze inne artykuły z działu:

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Ostatnio usłyszeliśmy o bardzo fajnej sytuacji jaka miała miejsce w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Jeden z naszych nowych klientów zakładał spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spytał w urzędzie co ma zrobić jeśli nie chce mieć spółki zarejestrowanej pod swoim adresem domowym. Wtedy nastąpiła wspaniała rzecz. Urzędniczka podobno odpowiedziała – “To może Clockwork – Wirtualne biuro Poznań!”.

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Wygląda na to, że udało nam się zbudować markę, która jest rozpoznawalna przez wszystkich w Poznaniu. To prawda, że bardzo dużo pracy wkładaliśmy w reklamę i marketing szeptany przez ostatnie dwa lata. Nie spodziewaliśmy się jednak takich efektów. Jest to dla nas zaskoczenie, które przynosi wam wiele satysfakcji oraz radości. Jak zapewne wiecie w Poznaniu jest bardzo dużo biur coworkingowych. Efekt tego jest taki, że konkurencja wzrasta z dnia na dzień. Jedni starają się konkurować ceną, inni dodatkowymi usługami oferowanymi przez siebie lub zaprzyjaźnione firmy. Jak my odnajdziemy się w nowej sytuacji? Poradzimy sobie jak zawsze! Mamy jeszcze parę asów w rękawie, i liczymy na to, że będziecie mile zaskoczeni tym co możemy wam zaoferować.

Nowa oferta

Poważnie zastanawiamy się nad bardzo mocną rozbudową naszej oferty. Jak wiecie poza wirtualnym biurem oferujemy także biuro coworkingowe w Poznaniu. Mamy stałych klientów i pracuje z nami bardzo dużo firm. Oczywiście poza firmami zawsze znajdzie się u nas miejsce dla osób pracujących jako freelancerzy. Freelancerzy to krwioobieg każdego biura coworkingowego. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie swojej pracy w działalność gospodarczą i stają się wtedy klientami wirtualnego biura. Z myślą o tym postanowiliśmy znacząco rozszerzyć naszą ofertę. Standardowo do tej pory zaoferowaliśmy usługi:

Pojawiają się teraz u nas nowe usługi takie jak:

W celu realizacji tych usług podjęliśmy współpracę z szeregiem nowych partnerów, którzy pomogą nam dostarczyć wszystkie potrzebne usługi biznesowe.

Nasi Partnerzy:

www.gotowespolki.net

www.cowork-poznan.com.pl

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

www.biuro247.pl

www.sprzedazspolki.com

www.kancelarianieruchomosci.net

www.consolhub.pl

www.coworking-centrum.pl

http://gdansk.coworking-centrum.pl/

www.ambasadorzymarek.pl

www.businesshubpoland.com

www.sprzedazspolek.com

Biuro Rachunkowe Kraków

Biura Rachunkowe Kraków – jak zapewne wiecie mamy partnera w Krakowie. I w jego ofercie znajdują się także usługi księgowe. Dzięki temu macie możliwość prowadzenie swojej firmy w oparciu o ich wirtualne biuro Kraków połączone z coworkingiem oraz usługami księgowymi. Wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu oszczędzacie czas na sprawnej organizacji przedsiębiorstwa w oparciu o gotową infrastrukturę biznesową.

Prowadzenie rachunkowości

W przypadku skorzystania z ich oferty uzyskujecie możliwość prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych przez firmę księgową stale współpracującą z biurem coworkingowym oraz wirtualnym biurem. Scalenie wielu usług w jednym miejscu sprzyja organizacji pracy i wymiany informacji. Uzyskujecie dzięki temu możliwość szybkiego przekazywania informacji oraz dokumentacji w ramach księgowości i wirtualnego biura. Dodatkowo pozwala to na szybkie reagowanie na zmiany zarówno ze strony klientów jak informowanie ich o zmianach jakie zaszły u was.

Kadry i płace

W ramach usługi księgowej możecie także zlecić im prowadzenie swoich rozliczeń płacowych z osobami zatrudnionymi w waszej firmie. Ułatwi to całość procesu ponieważ rozliczenia kadrowe są traktowane jako koszt działalności gospodarczej. W wyniku tego przyspieszyć przepływ dokumentów w waszej firmie co pozwoli wam budować opinię solidnego i wypłacalnego partnera. 

Duża liczba partnerów

Coworking Centrum Posiada bardzo dużą liczbę partnerów, dzięki którym macie możliwość uzyskać dostęp do bardzo szerokiego zakresu usług biznesowych. Oczywiście posiadają oni swoje zaplecze pozwalające realizować usługi z wybranych segmentów. Dzięki temu macie możliwość uzyskania dostępu do bardzo szerokiego wachlarza rozwiązań w ramach jednej grupy. Jak już wiemy z naszego doświadczenia spojenie wielu usług w jednym miejscu sprzyja efektywności działania i pozwala wam na wydajne zarządzanie swoimi zasobami.

Optymalizacja podatkowa

Dodatkową zaletą posiadania dobrego biura księgowego jest możliwość dokonania optymalizacji podatkowej w ramach obowiązujących przepisów w celu legalnego obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych. Optymalizacja podatkowa potrafi przynieść korzyści już w niewielkiej firmie gdzie przychody są relatywnie niski. Jest ona także bardzo łatwa do uzyskania w przypadku kiedy prowadzicie działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego.

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie wirtualne biuro Kraków.

Zapraszamy was też do zerknięcia na nasze inne artykuły: