Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych jest jednym z podstawowych sposobów opodatkowania wybieranych przez początkujących przedsiębiorców. Jest zdecydowanie bardziej korzystne dla osób zaczynających działalność gospodarczą ponieważ w pierwszym okresie (24 miesiące) płacą oni ulgową stawkę ZUS, a podatki które rozliczają mieszczą się w skali progresywnej. Większość przedsiębiorców w pierwszym okresie nie osiąga dochodów powyżej 85 528 zł. Więc mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Skala podatkowa wynosi tutaj 18% i 32% w zależności od dochodu podatnika. Wynika to z art. 27 ustawy o PIT.

W przypadku kiedy przekroczysz kwotę dochodu powyżej 85 528 zł stopa opodatkowania wzrasta do 32%. Pamiętaj o tym ponieważ w przypadku dobrego roku finansowego zapłacisz prawie dwukrotność opodatkowania należnego do Urzędu Skarbowego.

Opodatkowanie PIT na zasadach ogólnych polega na kumulacji dochodów z działalności gospodarczej i połączeniu ich z dochodami z innych źródeł. Tak złożoną sumę pomniejszasz o przysługujące ci ulgi od dochodu – np przekazane darowizny oraz ulgi od podatku – np. ulga rodzinna lub koszty kwalifikowane.

Kwota wolna od podatku

Kolejna ważna informacja to sytuacja kiedy twoje dochody nie przekraczają 8000 zł to jesteś zwolniony z zapłaty podatku. Wynika to z wysokości kwoty wolnej od podatku. Pamiętaj że brak obowiązku zapłaty podatku nie oznacza zniknięcia obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Ulgi Podatkowe

W przypadku rozliczenia PIT na zasadach ogólnych podatnikowi przysługuje możliwość skorzystania z szeregu ulg podatkowych:

 • IKZE (konto emerytalne) – możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wpłaconą do IKZE ale maksymalnie do 5115,6 zł
 • ulga na badania i rozwój, można pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 30% – 50% kosztów poniesionych na badania i rozwój,
 • składki ZUS, możliwość odliczenia od dochodu składek ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń zasądzonych lub uznanych przez administrację podatkową,
 • ulga rehabilitacyjna na leki oraz sprzęt rehabilitacyjny, możliwość odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na cele rehabilitacyjne w wypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ulga na samochód w wypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, maksymalnie do 2280 zł.,
 • pomniejszenie dochodu o kwotę darowizn dokonanych na rzecz organizacji kultu religijnego lub organizacji społecznych, maksymalnie do 6% otrzymanego dochodu,
 • potwierdzenie stacji krwiodawstwa zezwala na odliczenie do 6% otrzymanego dochodu,
 • wydatki ponoszone za internet w kwocie maksymalnie do 760 zł.,

Rozliczanie strat

Przedsiębiorca ma także prawo odliczenia strat z poprzednich lat. Jeśli przedsiębiorca posiadał stratę w poprzednim roku ma on możliwość odliczenia od kwoty dochodu maksymalnie 50% straty z poprzedniego roku. Innymi słowy:

Jeśli w 2016 roku przedsiębiorca poniósł stratę w wysokości 10 000 zł. A w roku 2017 uzyskał dochód w wysokości 20 000 zł to kwota dochodu, która będzie podlegała opodatkowaniu będzie wynosiła 15 000 zł. Czyli 20 000 <2017> – ( 50% z 10 000 <2016> ) = 20 000 – 5 000 = 15 000.

50% straty z poprzednich lat może być wykorzystane przez następne 4 lata prowadzenia działalności.

Sposób obliczania podatku

Sposób obliczania podatku na zasadach ogólnych można przedstawić w ten sposób.

 • dochód z działalności gospodarczej = przychody z działalności gospodarczej – koszty poniesione w celu uzyskania tych przychodów
 • dochód roczny = dochód z działalności gospodarczej + dochody z innych źródeł
 • podstawa obliczenia podatku = dochód roczny – składka ZUS – pełen pakiet ulg od dochodu
 • podatek = podstawa obliczenia podatku x stawka podatkowa (18% lub 32%)
 • PIT roczny (ostateczny dług podatkowy) = podatek – składka NFZ – inne ulgi od podatku

Jeśli jesteście zainteresowanie innymi artykułami na temat prowadzenia działalności gospodarczej koniecznie otwórzcie ten link. Tutaj znajdują się artykuły z bloga na temat działalności gospodarczej.

Podatek Liniowy

Podatek liniowy PIT to alternatywa do opodatkowania na zasadach ogólnych. Jest bardzo opłacalny dla podatników, których dochody przekraczają kwotę 85 528 zł rocznie. Oznacza to że nie płacą oni tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatku w wysokości 32% ale 19%. Niestety ten typ opodatkowania nie posiada tak szerokiego zestawu ulg podatkowych jakie można zastosować w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybierając tą formę opodatkowania składamy oświadczenie na druku CEIDG-1, o którym pisaliśmy w naszym poprzednim poście

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym dochody osiągnięte z naszej działalności gospodarczej są odseparowane od pozostałych dochodów. Może to oznaczać że podatnik nie będzie miał możliwości rozliczania się razem z małżonkiem oraz uwzględnienia ulg przysługujących z tytułu posiadania dzieci. Tak samo ma się sytuacja jeśli chodzi o uwzględnienie ulg za dzieci. Podatek liniowy może być też niekorzystny w sytuacji kiedy musimy rozlicza się z pozostałych dochodów osiąganych z innych źródeł.

Kolejnym warunkiem związanym z rozliczaniem się podatkiem liniowym jest nie świadczenie usług dla obecnego lub byłego pracodawcy.

PAMIĘTAJ: W przypadku podatku liniowego nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Obliczanie podstawy opodatkowania w przypadku podatku liniowego jest podobne w stosunku do rozliczania na zasadach ogólnych. Uzyskane przychodym pomnijeszamy o kwotę uzyskania przychodów. Tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, niestety nie możemy skorzystać z ulg przysługujących nam w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych.

Jak rozliczyć podatek liniowy?

dochód = przychód – koszty

podstawa opodatkowania = dochód – ZUS – dostępne ulgi

podatek = podstawa opodatkowania x 19% stawka podatku

PIT z działalności gospodarczej = podatek – składka NFZ

Pamiętaj że ostatnio pojawiło się u nas kilka nowych działów naszego bloga. Zerknij koniecznie też do działu dotyczącego spółek oraz do działu na temat działaności gopspodarczej. Bardzo zależy nam na zbudowaniu dużej ilości artykułów, które pomogą wam w prowadzeniu waszych biznesów. Jeśli macie jakieś uwagi, sugestie lub prośby dotyczące kolejnych wpisów napiszcie nam o tym w komentarzach lub dajcie znać na naszej stronie na Facebook.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to sposób rozliczania podatku w działalności gospodarczej, w którym nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku przychód przedsiębiorstwa. Równocześnie podatnik ma możliwość skorzystania z dużej ilości ulg. Rachunkowość dla tego typu opodatkowania prowadzona jest przy pomocy ewidencji przychodów.

Aby móc rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać odpowiedniego zgłoszenia przy pomocy formularza CEiDG-1. Tak jak w przypadku innych form opodatkowania konieczne jest dokonanie tego zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 stycznia danego roku.

Kto może rozliczać się w ten sposób?

Wybierając tą formę rozliczenia należy pamiętać, że tracimy wtedy możliwość rozliczenia się razem ze swoim małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Równocześnie nie można odliczyć od podatku kosztów kwalifikowanych (art. 26e. Ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z tej formy opodatkowania, podobnie jak w przypadku podatku liniowego, nie mogą skorzystać osoby, świadczące pracę dla obecnego lub byłego pracodawcy, a także osoba która jest zatrudniona w ramach umowy o pracę. Nie można także skorzystać z tej formy w momencie kiedy współmałżonek prowadzi ten sam rodzaj działalności.

Istnieją także limity dotyczące przychodów uzyskanych w poprzednich latach. W przypadku uzyskania kwoty przychodu większej niż 250 tys euro zgodnie z podaną przez NBP stawką walutową na dzień rozliczenia podatku.

Rodzaje działalności nadające się do rozliczania przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można zastosować w stosunku do działalności takiej jak:

 • udzielanie pożyczek pod zastaw,
 • prowadzenie działalności takiej jak: apteka, kantor i lombard,
 • produkowanie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, z wyjątkiem energii z odnawialnych źródeł (przypadek spirytusów i olejów opałowych),
 • wolne zawody (z wykluczeniem lekarza, położnej, dentysty, pielęgniarki i tłumacza),
 • handel częściami samochodowymi,
 • usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o PIT (reklama, pośred­nictwo finansowe, usługi detek­tywistyczne i ochroniarskie)

Stawki podatku według działaności

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności gospodarczej:

 • 20% dla przychodów otrzymywanych przez reprezentantów wolnych zawodów,
 • 17% dla usług hotelarskich i sprzedaży części samochodowych,
 • 8,5% dla działalności usługowo-gastronomicznej,
 • 5,5% dla działalności budowlanej i wytwórczej,
 • 5% dla przychodów w zakresie działalności handlowej,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to specyficzny rodzaj opodatkowania i może z niego skorzystać tylko określona grupa przedsiębiorców. W przypadku lokali gastronomicznych jest to bardzo opłacalny sposób rozliczenia działalności. Wszystko zależy od sytuacji i zalecamy tutaj konsultacje z księgowym lub radcą podatkowym.

Jeśli interesują was inne sposoby opodatkowania przedsiębiorców PIT to koniecznie przeczytajcie następujące artykuły:

Rejestracja płatnika VAT

Rejestracja płatnika VAT

Rejestracja płatnika VAT to obowiązkowa czynność każdego przedsiębiorcy zanim będzie mógł zacząć wystawiać faktury VAT. Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. lub innej spółki handlowej musicie wybrać sposób opodatkowania swoich produktów oraz usług. W większości przypadków przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie VAT.

W celu zgłoszenia podmiotu jako płatnika VAT należy wypełnić formularz VAT-R i złożyć go w biurze podawczym właściwego dla spółki urzędu podatkowego. Właściwość urzędu można łatwo sprawdzić na stronach rządowych. Możecie to zrobić przy pomocy narzędzia takiego jak wyszukiwarka urzedów Hoga http://bazy.hoga.pl/urzedy.asp

W momencie kiedy będziecie mieli ustalone jaki jest dla was właściwy urząd skarbowy następuje czas na wypełnienie formularza VAT-R i złożenie go w biurze podawczym.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Postaramy się teraz wam wyjaśnić czego dotyczą poszczególne elementy formularza. Formularz możecie pobrać z tej strony.

Nie opiszemy wszystkich punktów dokumentu, ale postaramy się wyjaśnić wam te najważniejsze.

4. Cel zgłoszenia.

Jeśli pierwszy raz zgłaszacie podmiot do rejestracji VAT lub z jakiegoś powodu przestaliście być “vatowcami” musicie zaznaczyć że celem zgłoszenia jest rejestracja. W przypadku zmian zaznaczacie aktualizację danych.

5. Naczelnikiem urzędu skarbowego

jest naczelnik właściwego dla was urzędu skarbowego – przykład “Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce”.

6. Organ podatkowy w Państwie siedziby.

Ten punkt możecie pominąć jeśli nie posiadacie siedziby za granicą. Domyślnie przyjmuje się że jest to Polska.

Paragraf B. Dane podatnika.

Tutaj mieszczą się wszystkie dane identyfikacyjne podatnika.

10. Rodzaj podatnika

jeśli prowadzicie działalność gospodarczą w postaci spółki prawa handlowego zaznaczacie -> podatnik niebędący osobą fizyczną, w innym przypadku zaznaczacie osoba fizyczna. Wyjątkiem od tego jest bycie osobą zagraniczną. Przez osobę zagraniczną rozumiemy – podatnik nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

11. Nazwa pełna

w przypadku spółki oznaczenie nazwy spółki razem z typem spółki. Spółka z o.o. lub komandytowa, jawna etc. W przypadku osoby fizycznej konieczne jest oznaczenie razem z drugim imieniem widniejącym na dowodzie osobistym.

C.1 Okoliczności określające obowiązek podatkowy.

Tutaj jest bardzo dużo różnych elementów. Jeśli chcecie prowadzić najzwyklejszą działalność gospodarczą nie podlegającą regulacji w żaden sposób zaznaczacie punkt 33. Podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy. Dla pewności możecie przeczytać treść tego artykułu pod tym linkiem. Upewnijcie się, że nie podlegacie żadnemu z wymienionych przepisów.

44. Deklaracje kwartalne.

Wybieracie składanie deklaracji kwartalnych. Pamiętajcie że nie jest to równoznaczne z kwartalną zapłatą podatku vat. Deklaracja kwartalna to tylko poinformowanie urzędu o szczynkowych przychodach przedsiębiorstwa.

C2. Informacje dotyczące składania deklaracji.

Jeśli jesteście małym podatnikiem to zaznaczcie VAT-7K czyli oparty o deklaracje kwartalne.Dotyczy to większości początkujących przedsiębiorców.

C3. Transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Zaznaczcie punk 59 – “podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów…”

62. Przewidywana data rozpoczęcia

dokonywania czynności wymienionych w poz. 59, 60, 61 – tutaj musicie wpisać dzień następny od dnia złożenia zgłoszenia.

Podsumowanie zgłoszenie płatnika podatku VAT.

Jest to typowy sposób wypełnienia formularza VAT-R zgłoszenie płatnika VAT, który pozwala waszej spółce lub wam samym wystawiać faktury VAT. Jeśli nie macie pewności czy dobrze wypełniliście formularz, śmiało możecie zadzwonić do urzędu i zapytać się o detale. Możecie też przygotować projekt i wysłać zeskanowaną wersję do urzędu aby go sprawdzili wcześniej.

Jeśli jesteście zainteresowani rozpoczęciem biznesu koniecznie przeczytajcie nasz artykuł na temat inkubacji. Inkubacja to nowoczesny sposób rozpoczynania biznesu w warunkach sprzyjających rozwojowi.

Przypominamy wam także o naszej ofercie związanej z wirtualnym biurem oraz coworkingiem.

Koniecznie przeczytajcie artykuł na temat prowadzenia wirtualnego biura oraz coworkingu czyli wynajmu biurek na godziny.

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Ostatnio usłyszeliśmy o bardzo fajnej sytuacji jaka miała miejsce w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Jeden z naszych nowych klientów zakładał spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spytał w urzędzie co ma zrobić jeśli nie chce mieć spółki zarejestrowanej pod swoim adresem domowym. Wtedy nastąpiła wspaniała rzecz. Urzędniczka podobno odpowiedziała – “To może Clockwork – Wirtualne biuro Poznań!”.

Clockwork – Wirtualne Biuro Poznań

Wygląda na to, że udało nam się zbudować markę, która jest rozpoznawalna przez wszystkich w Poznaniu. To prawda, że bardzo dużo pracy wkładaliśmy w reklamę i marketing szeptany przez ostatnie dwa lata. Nie spodziewaliśmy się jednak takich efektów. Jest to dla nas zaskoczenie, które przynosi wam wiele satysfakcji oraz radości. Jak zapewne wiecie w Poznaniu jest bardzo dużo biur coworkingowych. Efekt tego jest taki, że konkurencja wzrasta z dnia na dzień. Jedni starają się konkurować ceną, inni dodatkowymi usługami oferowanymi przez siebie lub zaprzyjaźnione firmy. Jak my odnajdziemy się w nowej sytuacji? Poradzimy sobie jak zawsze! Mamy jeszcze parę asów w rękawie, i liczymy na to, że będziecie mile zaskoczeni tym co możemy wam zaoferować.

Nowa oferta

Poważnie zastanawiamy się nad bardzo mocną rozbudową naszej oferty. Jak wiecie poza wirtualnym biurem oferujemy także biuro coworkingowe w Poznaniu. Mamy stałych klientów i pracuje z nami bardzo dużo firm. Oczywiście poza firmami zawsze znajdzie się u nas miejsce dla osób pracujących jako freelancerzy. Freelancerzy to krwioobieg każdego biura coworkingowego. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie swojej pracy w działalność gospodarczą i stają się wtedy klientami wirtualnego biura. Z myślą o tym postanowiliśmy znacząco rozszerzyć naszą ofertę. Standardowo do tej pory zaoferowaliśmy usługi:

Pojawiają się teraz u nas nowe usługi takie jak:

W celu realizacji tych usług podjęliśmy współpracę z szeregiem nowych partnerów, którzy pomogą nam dostarczyć wszystkie potrzebne usługi biznesowe.

Nasi Partnerzy:

www.gotowespolki.net

www.cowork-poznan.com.pl

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

www.biuro247.pl

www.sprzedazspolki.com

www.kancelarianieruchomosci.net

www.consolhub.pl

www.coworking-centrum.pl

http://gdansk.coworking-centrum.pl/

www.ambasadorzymarek.pl

www.businesshubpoland.com

www.sprzedazspolek.com

Biuro Rachunkowe Kraków

Biura Rachunkowe Kraków – jak zapewne wiecie mamy partnera w Krakowie. I w jego ofercie znajdują się także usługi księgowe. Dzięki temu macie możliwość prowadzenie swojej firmy w oparciu o ich wirtualne biuro Kraków połączone z coworkingiem oraz usługami księgowymi. Wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu oszczędzacie czas na sprawnej organizacji przedsiębiorstwa w oparciu o gotową infrastrukturę biznesową.

Prowadzenie rachunkowości

W przypadku skorzystania z ich oferty uzyskujecie możliwość prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych przez firmę księgową stale współpracującą z biurem coworkingowym oraz wirtualnym biurem. Scalenie wielu usług w jednym miejscu sprzyja organizacji pracy i wymiany informacji. Uzyskujecie dzięki temu możliwość szybkiego przekazywania informacji oraz dokumentacji w ramach księgowości i wirtualnego biura. Dodatkowo pozwala to na szybkie reagowanie na zmiany zarówno ze strony klientów jak informowanie ich o zmianach jakie zaszły u was.

Kadry i płace

W ramach usługi księgowej możecie także zlecić im prowadzenie swoich rozliczeń płacowych z osobami zatrudnionymi w waszej firmie. Ułatwi to całość procesu ponieważ rozliczenia kadrowe są traktowane jako koszt działalności gospodarczej. W wyniku tego przyspieszyć przepływ dokumentów w waszej firmie co pozwoli wam budować opinię solidnego i wypłacalnego partnera. 

Duża liczba partnerów

Coworking Centrum Posiada bardzo dużą liczbę partnerów, dzięki którym macie możliwość uzyskać dostęp do bardzo szerokiego zakresu usług biznesowych. Oczywiście posiadają oni swoje zaplecze pozwalające realizować usługi z wybranych segmentów. Dzięki temu macie możliwość uzyskania dostępu do bardzo szerokiego wachlarza rozwiązań w ramach jednej grupy. Jak już wiemy z naszego doświadczenia spojenie wielu usług w jednym miejscu sprzyja efektywności działania i pozwala wam na wydajne zarządzanie swoimi zasobami.

Optymalizacja podatkowa

Dodatkową zaletą posiadania dobrego biura księgowego jest możliwość dokonania optymalizacji podatkowej w ramach obowiązujących przepisów w celu legalnego obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych. Optymalizacja podatkowa potrafi przynieść korzyści już w niewielkiej firmie gdzie przychody są relatywnie niski. Jest ona także bardzo łatwa do uzyskania w przypadku kiedy prowadzicie działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego.

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie wirtualne biuro Kraków.

Zapraszamy was też do zerknięcia na nasze inne artykuły: