Wirtualne Biuro, a Kontrola Skarbowa

Wirtualne Biuro, a Kontrola Skarbowa

Czym jest kontrola skarbowa dla wirtualnego biura?

Wirtualne biuro jaka usługa pozwalająca na rejestrację biznesu pod wskazanym adresem wiąże się także z możliwością prowadzenia czynności i postępowania administracyjnego w danym miejscu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań na temat wirtualnego biura jest kontrola skarbowa i sposób jej przeprowadzenia.

Jak przebiega kontrola skarbowa w wirtualnym biurze?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie na temat wszczęcia kontroli w stosunku do swojej firmy. Tak odebrane zawiadomienie jest przesyłane przez wirtualne biuro do niego na wskazany adres mailowy. W tym momencie należy zastanowić się czy posiadamy dokumentację, która będzie podlegałą kontroli, na miejscu. Jeśli dokumentacja znajduje się poza miejsce wirtualnego biura należy ją przynieść lub powiadomić urząd o tym że znajduje się gdzieś indziej.

Jakie są powody kontroli urzędu skarbowego?

Powodów kontroli skarbowej może być bardzo dużo:

 • złożenie wniosku o zwrot vat,
 • kwota zwrotu vat jest większa niż standardowo,
 • wskazanie zwrotu przez podatnika ponoszącego straty,
 • wykazanie dużych zakupów oraz oczekiwania zwrotu podatku,
 • wykazanie wysokich obrotów przy jednoczesnych minimalnych wpłatach,
 • zeznanie podatkowe może mijać się z prawdą,
 • duża liczba korekt podatku,
 • duże kwoty transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • rozbieżności pomiędzy wysokością podatku, a obrotami,
blank

Kontrola skarbowa dla firm zagranicznych oraz cudzoziemców

Z wirtualnego biura bardzo często korzystają zagraniczne firmy oraz cudzoziemcy. Powoduje to że jest to dla nich najwygodniejsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. Oczywiście ma to także wpływ na to jak są postrzegani przez urzędy skarbowe. Jeśli ktoś jest obywatelem Wielkiej Brytanii prowadzenie przez niego biznesu może być w najbliższym czasie utrudnione oraz mogą być przeprowadzane czynności kontrolne w stosunku do jego firmy.

Jak przebiega kontrola urzędu skarbowego?

Przebieg kontroli wirtualnego biura przez Urząd skarbowy jest związany z prowadzeniem zwykłych czynności na miejscu biura. W wypadku przechowywanie dokumentacji w biurze księgowym o fakcie tym są informowane osoby pracujące dla urzędu skarbowego. W takim przypadku dalsza kontrola jest przeprowadzana poza wirtualnym biurem i w miejscu prowadzenie księgowości.

Jakie czynności może prowadzić administracja skarbowa?

Do typowych czynności kontrolnych zaliczamy:

 • sprawdzanie zgodności vat z deklaracją,
 • sprawdzanie zgodności vat z dokumentami źródłowymi,
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym,
 • kontrola transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • kontrola stosowania właściwych stawek podatkowych,

Jakie mogą być konsekwencje zignorowania kontroli skarbowej?

Zignorowanie kontroli może mieć znamiona wykroczenia, które wiąże się z uciążliwościami podatkowymi oraz możliwością podlegania karze nałożonej przez urząd skarbowy. Administracja skarbowa jest już oswojona z koncepcją i praktyką działania wirtualnych biur dzięki czemu nie są oni zdziwieni w momencie kiedy odwiedzają taką placówkę.

Zmiany w przepisach prawnych

Wzmożona liczba kontroli może być związana z oficjalną Interpretacją Ministra FInansów w sprawie zmniejszenia liczby przestępstw podatkowych. Może to być problematyczne dla niektórych przedsiębiorców. jeśli urząd znajdzie nieprawidłowości może to wiązać się z nieuzyskaniem numeru NIP, wykreśleniu z listy płatników VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy VAT w naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji na liście podatników bez konieczności powiadamiania o tym podatnika. Jest to związane z sytuacją kiedy w zgłoszeniu pojawiają się nieprawdziwe dane, gdy podmiot nie istnieje lub nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku nadania numeru NIP. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że działalność jest prowadzona w celu zmylenia potencjalnych kontrahentów lub klientów ma możliwość odmówienia nadania jej numeru NIP.

Dodaj komentarz

Open chat
Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code
Hej! Masz pytania?
Bardzo chętnie odpowiemy!