Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

W dzisiejszym wpisie postaramy wam się przybliżyć zagadnienie – umowa spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz jak powinna być skonstruowana umowa stanowiąca podstawę powołania takiej spółki. W każdym paragrafie opiszemy tylko najważniejszy aspekt wybranych części umowy. Podamy także link do pełnego artykułu strony partnerskiej gdzie znajduje się dokładne omówienie wybranego zagadnienia. Zapraszamy do lektury. Umowa spółki z o.o. – umowa spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością).

Forma umowy spółki z o.o.

Forma umowy spółki z o.o. ze względu na rodzące przez siebie konsekwencje musi być w postaci aktu notarialnego. Akt notarialny gwarantuje, że wszelkie elementy dotyczące obowiązków i praw wspólników zostaną prawidłowo uregulowane. Notariusze bardzo często posiadają doświadczenie w tym zakresie i potrafią doradzić na miejscu w zakresie treści dokumentu – forma umowy spółki z o.o.

Lista wspólników

Lista wspólników to część umowy określająca kto jest wspólnikiem spółki oraz jakie przysługują mu udziały. Lista wspólników może także regulować szczególne prawa i obowiązki jakie przysługują wspólnikom. Określa także w jaki sposób następuje zapłata za obejmowane udziały. Wspólnicy mogą obejmować udziały za wkłady lub za gotówkę. Nie istnieje jednak możliwość takiego uregulowania umowy, że udziały wykluczają całkowicie prawo do zysku dla danego wspólnika – lista wspólników w umowie spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki jest określany zgodnie z klasyfikacją PKD. Klasyfikacja PKD pozwala na określenie czym zajmuje się spółka. Oczywiście jeśli spółka podejmuje działania nieokreślone w umowie nadal są one ważne. Ten element umowy ma bardziej znaczenie informacyjne i jest skierowany do potencjalnych kontrahentów oraz instytucji finansowych. Ogólna praktyka wskazuje, że przedsiębiorcy mają tendencję do poszerzania zakresu działalności gospodarczej – przedmiot działalności spółki.

Organy spółki z o.o.

Spółka z o.o. koniecznie musi posiadać prezesa zarządu oraz zarząd. Opcjonalnie może także posiadać radę nadzorczą. W wypadku kiedy powołany zostaje tylko prezes zarządu – jest on równocześnie całym zarządem spółki. Odrębne elementy umowy powinny określać jak działa zgromadzenie wspólników – organy spółki z o.o.

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników to obowiązkowy organ spółki. W jego skład wchodzą wspólnicy spółki. Nie jest konieczne aby w trakcie zgromadzenia wspólników uczestniczyli w nim wszyscy wspólnicy aby decyzje podczas jego podjęte były skuteczne. Sprawy te są dokładnie określone przez umowę spółki oraz kodeks spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników posiada także przypisane kompetencje przez ustawę – zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zarząd spółki z o.o.

Zarząd spółki jest organem odpowiadającym za bieżące zajmowanie się sprawami spółki. Jest to bez wątpienia najważniejszy organ spółki zajmujący się prowadzeniem bieżących spraw spółki. Jego działania są niezależne i podlegają akceptacji zgromadzenia wspólników. Są jednak wiążące na zewnątrz niezależnie od tego czy zostały zaakceptowane czy nie – zarząd spółki z o.o.

Rada nadzorcza spółki

Nie jest to organ wymagany dla istnienia spółki. Jest to organ jaki mogą powołać wspólnicy w celu sprawowania nadzoru nad działaniem spółki. Może on mieć tylko kompetencje kontrolne co znaczy że nie może zawierać lub akceptować zawieranych przez zarząd umów. Z tego powodu rada nadzorcza nie pojawia się zbyt często w małych przedsiębiorstwach – rada nadzorcza spółki z o.o.

Kapitał spółki z o.o.

Kapitał spółki można podzielić kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy. W przypadku spółki kapitał zakładowy musi zostać opłacony przez wspólników. Jest on kapitałem jaki jest użytkowany na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę. Kapitał może oczywiście być w przyszłości podwyższony – kapitał spółki z o.o.

Gospodarka spółki

Ta część umowy spółki określa w jaki sposób ma być prowadzona spółka w zakresie finansowym oraz gospodarczym. Z tego powodu konieczne jest określenie jak ma zostać podzielony zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Określane są także sposoby zarządzania finansami spółki – gospodarka spółki z o.o.

Podział zysku spółki

Podział zysku spółki odbywający się na zasadach określonych w umowie spółki. Dzięki temu każdy ze wspólników ma prawną podstawę pozwalającą na określenie jaka część i na jakich zasadach przypada każdemu ze wspólników – podział zysków w spółce z o.o.

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

Ustalenie sposobu rozwiązania i likwidacji spółki w umowie spółki pozwala uniknąć przyszłych nieporozumień w przypadku decyzji co do zakończenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy spółka nie posiada informacji na ten temat w umowie spółki zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz prawo upadłościowe i naprawcze – rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

Przepisy końcowe

W tej części umowy spółki zawarte są informacje, które ze swojej natury nie nadawały się do pozostałych części umowy. W przepisach końcowych de facto można unormować wszystko. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj – przepisy końcowe w umowie spółki z o.o.

Jeśli jesteście zainteresowani dokładnym wzorem umowy spółki z o.o. polecamy wam zarknąć na stronę www.sprzedazspolki.org znajdziecie tem wzór umowy spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością).

Dodaj komentarz

Open chat
Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code
Hej! Masz pytania?
Bardzo chętnie odpowiemy!