Outsourcing

Outsourcing jako metoda uzyskania przewagi konkurencyjnej

Nazwa outsourcing pochodzi od zrostu angielskich słów outside, resource oraz using. Oznacza to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w celu prowadzenia działalności. Outsourcing nie jest niczym nowym w porządku gospodarczym i z powodzeniem jest wykorzystywany od wielu lat przez największe przedsiębiorstwa. Obecnie widzimy jednak dynamiczny wzrost jego popularności. Wynika to w dużej mierze z oparcia procesów gospodarczych o wiedzę i przepływ informacji który łatwo podlega koncentracji oraz wydzieleniu poza przedsiębiorstwo.

Pierwsze zastosowanie

Outsourcing został pierwszy raz wprowadzony przez amerykański koncern General Motors. Branża motoryzacyjna oparta o duże inwestycje kapitałowe szukała sposobów ograniczenia swoich wydatków po stronie procesów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją samochodu. Stopniowo jednak nastąpił outsourcing produkcji komponentów wykorzystywanych w produkcji poszczególnych podzespołów samochodowych.

Outsourcing innowacyjności

Innym przykładem outsourcingu jest wspólne prowadzenie badań naukowych przez niemieckie koncerny motoryzacyjne w zakresie produkcji nowych rodzajów silników. Poprzez koncentrację kapitału w ramach jednego rodzaju działalności szereg przedsiębiorstw uzyskuje przewagę konkurencyjną w stosunku do pozostałych firm spoza grupy.

Henry Ford miał w zwyczaju mówić, że jeśli nie potrafimy zrobić czegoś lepiej, taniej lub wydajniej niż konkurencja nie powinniśmy tego robić wcale.

blank

Powody outsourcingu

Jednym z głównych powodów outsourcingu jest obniżanie kosztów działalności. Pozwala to na bezpośrednie zwiększenie rentowności działalności gospodarczej lub obniżenie ceny i zwiększenie ilości sprzedawanych produktów.

Wydzielenie zasobów zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa oraz nie ponosi się kosztów zarządzania nimi. Firma zewnętrzna poprzez swoją specjalizację ma także możliwość dostarczenia usługi lub produktu w znacznie większej jakości niż przedsiębiorstwo, który je wynajmuje.

Sposoby organizacji

Outsourcing nie musi się odbywać tylko na zasadzie wydzielenia zasobów do przedsiębiorstwa zewnętrznego nie powiązanego kapitałowo z podmiotem wynajmującym. W celu poprawy organizacji możliwe jest także wydzielenie podmiotu własnego, który przejmie specyficzną część działalności gospodarczej występującą w wielu miejscach firmy. Przykładem może być założenie specjalnej spółki do obsługi kadrowej i księgowej.

Payrolling

Wynajęcie zewnętrznego podmiotu do obsługi kadrowej oraz księgowej jest określane jako payrolling. Jest to dobry przykład na to jak specjalistyczne przedsiębiorstwo posiadające wyspecjalizowaną wiedzę może świadczyć usługi taniej i w wyższej jakości niż podmiot prowadzący działalność. Payrolling jest tak powszechny że niewiele przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie własnej księgowości.

https://youtube.com/watch?v=v7KK0axDbkE

Kompozycja procesów

Outsourcing ze względu na swoją naturę pozwala na komponowanie procesów zachodzących w firmie.  Istnieje możliwość budowy produktu w całości opartego o zewnętrzne podzespoły lub ukształtowanie produkcji przez spięcie poszczególnych firm produkujących podzespoły w celu stworzenie bardziej zaawansowanych produkcyjnie półproduktów. Pozwala to na spłaszczenie struktury dostawców lub jej kompozycję w celu poprawy wydajności.  W przypadku kiedy na rynku występuje duża liczba podmiotów świadczących tego samego rodzaju usługi pozwala także obniżyć ryzyka związane z złamaniem ciągu dostawczego lub problemami z pojedynczym kontrahentem.

blank

Cele outsourcingu

Cele dla których przedsiębiorstwa wprowadzają outsourcing

  • zmniejszenie ryzyka poprzez dywersyfikację dostawców,
  • obniżenie kosztów działalności gospodarczej,
  • poprawa jakości produktów przez zlecenie produkcji firmie specjalistycznej,
  • ograniczenie kosztów zarządzania zasobami własnymi,
  • elastyczność w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz szybka możliwość rezygnacji z dostawcy,

Ciekawe dane

Wraz z rozwojem gospodarki opartej o technologie informacyjne oraz wiedzę pojawia się możliwość ograniczenia kosztóœ prowadzenia działalności poprzez outsourcing zarządzania danymi. Badania przeprowadzone przez state street pokazuję, że około 60% inwestorów instytucjonalnych (banki inwestycyjne, fundusze etc.) planuje outsourcing procesów polegających na zarządzaniu danymi. Obecnie 52% zarządza danymi we własnym zakresie, ale równocześnie do 2021 roku ta liczba ma zamiar się zmniejszyć do 36%.

https://channellife.co.nz/story/investor-data-management-outsourcing-hit-60-2021-survey/

Wady outsourcingu

Outsourcing to nie tylko korzyści dla firmy. Wiąże się także z pewnymi ograniczeniami oraz ryzykiem. Po pierwsze przedsiębiorstwo traci kontrolę nad zasobami. W oznacza to że elastyczność pod względem operacyjnym jest ograniczona tylko do oferty i sposobu działania podmiotu świadczącego usługi outsourcingowe. Po drugie outsourcing może powodować problemy komunikacyjne oraz logistyczne co w przypadku niektórych ordzajóœ działalności wpływa negatywnie na ich pozycję konkurencyjną.

Outsourcing może także negatywnie wpłynąć na kulturę przedsiębiorstwa. Powoduje brak zaangażowania pracowników z firmy outsourcingowej oraz brak identyfikacji z firmą oraz jej kulturą zarządzania.

Outsourcing jest także problematyczny w momencie kiedy uzależniamy się od jednego dostawcy danej usługi. Jak pokazują badania Garntera około 50% kontraktów outsourcingowych jest renegocjowanych z czego około. 20% już w pierwszych 12 miesiącach.

Nasz Blog

Przypominamy wam o tym że prowadzimy od niedawna konkretne działy dotyczące wybranych aspektów prowadzenia działaności gospodarczej.

Porady – Działalność gospodarcza

Podatki w przedsiębiorstwie

Spółki i ich obsługa prawna

Dodaj komentarz

Open chat
Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code
Hej! Masz pytania?
Bardzo chętnie odpowiemy!