Outsourcing

Outsourcing jako metoda uzyskania przewagi konkurencyjnej

Nazwa outsourcing pochodzi od zrostu angielskich słów outside, resource oraz using. Oznacza to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w celu prowadzenia działalności. Outsourcing nie jest niczym nowym w porządku gospodarczym i z powodzeniem jest wykorzystywany od wielu lat przez największe przedsiębiorstwa. Obecnie widzimy jednak dynamiczny wzrost jego popularności. Wynika to w dużej mierze z oparcia procesów gospodarczych o wiedzę i przepływ informacji który łatwo podlega koncentracji oraz wydzieleniu poza przedsiębiorstwo.

Pierwsze zastosowanie

Outsourcing został pierwszy raz wprowadzony przez amerykański koncern General Motors. Branża motoryzacyjna oparta o duże inwestycje kapitałowe szukała sposobów ograniczenia swoich wydatków po stronie procesów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją samochodu. Stopniowo jednak nastąpił outsourcing produkcji komponentów wykorzystywanych w produkcji poszczególnych podzespołów samochodowych.

Outsourcing innowacyjności

Innym przykładem outsourcingu jest wspólne prowadzenie badań naukowych przez niemieckie koncerny motoryzacyjne w zakresie produkcji nowych rodzajów silników. Poprzez koncentrację kapitału w ramach jednego rodzaju działalności szereg przedsiębiorstw uzyskuje przewagę konkurencyjną w stosunku do pozostałych firm spoza grupy.

Henry Ford miał w zwyczaju mówić, że jeśli nie potrafimy zrobić czegoś lepiej, taniej lub wydajniej niż konkurencja nie powinniśmy tego robić wcale.

Powody outsourcingu

Jednym z głównych powodów outsourcingu jest obniżanie kosztów działalności. Pozwala to na bezpośrednie zwiększenie rentowności działalności gospodarczej lub obniżenie ceny i zwiększenie ilości sprzedawanych produktów.

Wydzielenie zasobów zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa oraz nie ponosi się kosztów zarządzania nimi. Firma zewnętrzna poprzez swoją specjalizację ma także możliwość dostarczenia usługi lub produktu w znacznie większej jakości niż przedsiębiorstwo, który je wynajmuje.

Sposoby organizacji

Outsourcing nie musi się odbywać tylko na zasadzie wydzielenia zasobów do przedsiębiorstwa zewnętrznego nie powiązanego kapitałowo z podmiotem wynajmującym. W celu poprawy organizacji możliwe jest także wydzielenie podmiotu własnego, który przejmie specyficzną część działalności gospodarczej występującą w wielu miejscach firmy. Przykładem może być założenie specjalnej spółki do obsługi kadrowej i księgowej.

Payrolling

Wynajęcie zewnętrznego podmiotu do obsługi kadrowej oraz księgowej jest określane jako payrolling. Jest to dobry przykład na to jak specjalistyczne przedsiębiorstwo posiadające wyspecjalizowaną wiedzę może świadczyć usługi taniej i w wyższej jakości niż podmiot prowadzący działalność. Payrolling jest tak powszechny że niewiele przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie własnej księgowości.

Kompozycja procesów

Outsourcing ze względu na swoją naturę pozwala na komponowanie procesów zachodzących w firmie.  Istnieje możliwość budowy produktu w całości opartego o zewnętrzne podzespoły lub ukształtowanie produkcji przez spięcie poszczególnych firm produkujących podzespoły w celu stworzenie bardziej zaawansowanych produkcyjnie półproduktów. Pozwala to na spłaszczenie struktury dostawców lub jej kompozycję w celu poprawy wydajności.  W przypadku kiedy na rynku występuje duża liczba podmiotów świadczących tego samego rodzaju usługi pozwala także obniżyć ryzyka związane z złamaniem ciągu dostawczego lub problemami z pojedynczym kontrahentem.

Cele outsourcingu

Cele dla których przedsiębiorstwa wprowadzają outsourcing

  • zmniejszenie ryzyka poprzez dywersyfikację dostawców,
  • obniżenie kosztów działalności gospodarczej,
  • poprawa jakości produktów przez zlecenie produkcji firmie specjalistycznej,
  • ograniczenie kosztów zarządzania zasobami własnymi,
  • elastyczność w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz szybka możliwość rezygnacji z dostawcy,

Ciekawe dane

Wraz z rozwojem gospodarki opartej o technologie informacyjne oraz wiedzę pojawia się możliwość ograniczenia kosztóœ prowadzenia działalności poprzez outsourcing zarządzania danymi. Badania przeprowadzone przez state street pokazuję, że około 60% inwestorów instytucjonalnych (banki inwestycyjne, fundusze etc.) planuje outsourcing procesów polegających na zarządzaniu danymi. Obecnie 52% zarządza danymi we własnym zakresie, ale równocześnie do 2021 roku ta liczba ma zamiar się zmniejszyć do 36%.

https://channellife.co.nz/story/investor-data-management-outsourcing-hit-60-2021-survey/

Wady outsourcingu

Outsourcing to nie tylko korzyści dla firmy. Wiąże się także z pewnymi ograniczeniami oraz ryzykiem. Po pierwsze przedsiębiorstwo traci kontrolę nad zasobami. W oznacza to że elastyczność pod względem operacyjnym jest ograniczona tylko do oferty i sposobu działania podmiotu świadczącego usługi outsourcingowe. Po drugie outsourcing może powodować problemy komunikacyjne oraz logistyczne co w przypadku niektórych ordzajóœ działalności wpływa negatywnie na ich pozycję konkurencyjną.

Outsourcing może także negatywnie wpłynąć na kulturę przedsiębiorstwa. Powoduje brak zaangażowania pracowników z firmy outsourcingowej oraz brak identyfikacji z firmą oraz jej kulturą zarządzania.

Outsourcing jest także problematyczny w momencie kiedy uzależniamy się od jednego dostawcy danej usługi. Jak pokazują badania Garntera około 50% kontraktów outsourcingowych jest renegocjowanych z czego około. 20% już w pierwszych 12 miesiącach.

Nasz Blog

Przypominamy wam o tym że prowadzimy od niedawna konkretne działy dotyczące wybranych aspektów prowadzenia działaności gospodarczej.

Porady – Działalność gospodarcza

Podatki w przedsiębiorstwie

Spółki i ich obsługa prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *